CERTIFIKÁTY

České dráhy, a.s. - Osvědčení o způsobilosti dodavatele
ČSN EN 15085
ČSN EN ISO 3834
ČSN EN ISO 9001:2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Potvrzení o odborně-technické způsobilosti
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy - Oprávnění na svařování drážních vozidel